FSBAB

FSBAB

Fastighetsägarnas ServiceByrå AB

Om 0ss

 

Våra kunder är enskilda fastighetsägare, börsnoterade fastighetsbolag och kommunalägda fastighetsbolag bostadsrättsföreningar i hela Sverige.

 

Vi hjälper våra kunder med bland annat följande:

 

  • Hyresförhandlingar för bostäder och kommersiella lokaler.
  • Hyres- och avtalstvister.
  • Skadestånds- och försäkringstvister.
  • Inkasso.
  • Upprättande av hyresavtal för bostäder och lokaler.
  • Köpehandlingar vid fastighetsöverlåtelser.
  • Arrenden och tomträtt.
  • Entreprenadrätt.
  • Vi företräder våra kunder i hyresnämnder, allmänna domstolar, kommunala och statliga myndigheter.

 

Välkommen att kontakta oss.

 

Kontakta oss:

 

 

FSBAB - Fastighetsägarnas Servicebyrå AB

 

Christer Sandström

Box 1243

 

christer@fsbab.se

251 12 Helsingborg

 

Tel: 042 - 14 84 03

info@fsbab.se

 

Fax: 042 - 14 83 93

 

Copyright © FSBAB